Eva Brunne

BISKOP I SVENSKA KYRKAN, STOCKHOLMS STIFT

Talare #Vimåsteprata –  Eva Brunne

"Klimatarbete och demokrati"


 

Pratar om: Motverka isärdragning, medverka till människovärde och värdighet, religionsfrihet och religionens roll för gemenskap mellan människor.

Arbetar för: Svenska kyrkan.

Bra på: Att religionsdialog tala om demokrati.
(Egen bild) 

Mer om Eva