Erik Fichtelius

JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

Talare #Vimåsteprata –

"Inga falska nyheter – vad är en riktig nyhet?"


 

Bakgrund: Journalist och författare, hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap, nationell samordnare av en biblioteksstrategi vid KB, tidigare VD för UR, politisk reporter och kommentator i Aktuellt, Ekochef och Ekoreporter, gästprofessor i Journalistik vid Stockholms universitet.

Pratar om:  1. Vad är en nyhet?
När alla talar om falska nyheter måste vi först veta vad en riktig nyhet är. Utifrån min senaste bok Vad är en nyhet? talar jag om kraven på sanning och opartiskhet – konsekvensneutralitet – i nyhetsförmedlingen.

2. Biblioteken som den femte statsmakten.
Om bibliotekens roll för demokrati, kunskap och bildning – inför formulerandet av en nationell biblioteksstrategi.
(Foto: Johan Bergmark/UR)

Mer om Erik

 

demokratinkel square