Carl Tham

TIDIGARE SIDA, UTBILDNINGSMINISTER, SVERIGES AMBASSADÖR I TYSKLAND, FÖRFATTARE

#vimåsteprata – Carl Tham

”Hur kan demokratin ges kraft?”


 

Bakgrund: Tidigare chef för Sida, utbildningsminister och Sveriges ambassadör i Tyskland. Författare till När tiden vänder, Berliner Republik, Ett kulturlyft för Sverige, Nyliberalismens triumf och fiasko.

Pratar om: “Att försvara demokratin idag handlar om att pressa tillbaka de ekonomiska krafternas herravälde, att uppnå en ny balans mellan kapital och demokrati.”
(Bild från Global utmaning) 

Mer om Carl