Calle Nathansson

VD FOLKETS HUS & PARKER, DEBATTÖR, FÖRFATTARE 

#vimåsteprata – Calle Nathansson

"Bildning i vår tid - för ett demokratiskt samhälle”


 

Bakgrund: VD för Folkets hus och parker samt debattör och författare inom det kulturpolitiska fältet. Fd ordförande för TriArt Film, Tensta konsthall och Svensk biblioteksförening samt vice ordförande för jazzklubben Fasching.

Pratar om: Civilsamhällets roll och kulturens möjligheter.

Budskap: ”Skapande frihet bäst medicin mot hårdare tag"
(Foto: Magnus Sandberg) 

Mer om Calle

Om boken "Bildning då nu sen"

 

Ungas delaktighetnkel square