Bo Forsberg

F.D. GENERALSEKRETERARE DIAKONIA, TEOLOG

Talare #Vimåsteprata – Bo forsberg

"Hela biståndet bygger på att det finns en rik värld och en fattig värld.
Men så ser inte världen ut längre."


 

Bakgrund: Generalsekreterare för Diakonia. 

Pratar om: Bistånd i förändring.

Budskap: "...alla människor är skapade som Guds avbild och därmed har lika värde. Vi kan inte göra åtskillnad på människor, oavsett kön, religion, etnicitet och sexuell läggning."

Bra på: Tro och medmänsklighet som utgångspunkt för bistånd.
(Foto: Martina Holmberg)

Mer om Bo