Benton Wolgers

FOLKHÖGSKOLLÄRARE, UTBILDARE I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ORDFÖRANDE FÖRENINGEN ORDFRONT

#vimåsteprata –Benton Wolgers

"Kan folkhögskolan stärka demokratin?"


 

Bakgrund: Utbildare i mänskliga rättigheter, tidigare på Amnesty och idag på Ordfront. Ordförande för Ordfront, huvudman för MR-dagarna och DemokratiAkademin. Van föreläsare på folkhögskolor. Lärare på Folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet. Ledamot i referensgruppen för Folkbildarforum.

Pratar om: Att stärka demokratin och förmå människor att aktivera sig är inte bara folkbildningens själ och hjärta utan lämpligt nog också statens syften. Låt oss vidga demokratibegreppet och fråga oss hur folkhögskolan skulle försvara demokratin i ett läge där en högerpopulistisk världsbild får fäste?
(Bild från Tidningen Folkhögskolan) 

Mer om Benton