Bengt Lindroth

JOURNALIST, RADIOKORRESPONDENT, FÖRFATTARE

#vimåsteprata –Bengt Lindroth

"Väljarnas hämnd"


 

Bakgrund: Korrespondent i Finland, Baltikum och Norden för SR. Författare till Härlig är Norden och Väljarnas hämnd –populism och nationalism i Norden.

Pratar om: Hur demokrati och politik fungerar – och historiskt fungerat – i de nordiska länderna. Nordiskt samhälle, politik och kultur i förhållande till Europa och övriga världen. Sverige i förhållande till övriga Norden. Vad är det för speciellt med Norden? – om svensk och nordisk demokrati i Europa.
(Bild från Wikipedia) 

Mer om Bengt