Anna-Lena Lodenius

FÖRFATTARE, JOURNALIST, FÖRELÄSARE, DEBATTÖR

#vimåsteprata – Anna-Lena Lodenius

"Vi lever i en tid då vår vilja att göra gott pressas hårt, och då det är viktigare än någonsin att veta vad vi gör och varför"


 

Bakgrund: Grävande journalist som skrivit ett femtontal böcker om våldsbejakande extremism och politiska ytterkanter, även arbetat med globalisering, minoriteters rättigheter och migrationsfrågor.

Pratar om: Extrema politiska rörelser, deras våld och hur de hotar demokratin.

Bra på: Att förklara och berätta om svåra saker på ett lätt och engagerande sätt, och en förmåga att ledigt röra sig mellan faktafördjupning, konkreta exempel och dagsaktuella frågor.
(Egen bild) 

Mer om Anna-Lena

 

demokratinkel square