Anna-Karin Byström

VD & Forskare

#vimåsteprata – Per Ödling

“Vi är alla ansvariga för att demokratin fungerar!”


 

Bakgrund: Fil.lic i media & kommunikation, fokus interkulturell kommunikation, är också företagare, författare och föreläsare med ett interkulturellt perspektiv i allt.

Pratar om: Demokratins grunder, dess förutsättningar och medborgarnas ansvar/skyldigheter med koppling till demokratin och hur den framväxande faktaresistensen påverkar demokratin. Lägger, vid behov, också ofta på det kulturella rastret och dess påverkan på synen på demokrati. Frågor som rör migration och integration kan också belysas.

Budskap: Demokratin är en förutsättning för vår livsstil och för att den ska fortleva krävs att alla medborgare i landet Sverige verkligen förstår dess innebörd och sitt eget ansvar i att upprätthålla den.

Bra på: Att på ett lättsamt sätt framföra komplicerade budskap.