Samtalskort om demokrati!

Frågor om demokrati. Lätta, svåra, knepiga och alltid viktiga.

1901_SF_Demokratikort_box_utkast6[1]_Sida_1.jpg
SF_Demokratikort_Fakta.jpg
SF_Demokratikort_Rollspel.jpg
SF_Demokratikort_Dilemman.jpg

En ask med tre kategorier av kort: Prata om fakta, Rollspel om demokrati och Demokratiska dilemman. Vill du beställa? Från augusti får de första 50 som hör av sig och som arbetar inom folkbildningen en egen ask!

Maila ditt intresse till jonas.joelson@studieforbunden.se.

Samtal om demokrati

ViMåstePrata har fått förmånen att arbete med illustratören Stina Wirsén och läromedelsutvecklaren Ludwig Myrenberg för att ta fram frågor om demokrati. Samtalskorten, som kan användas av alla, ska stärka kunskapen och engagemanget kring demokratins betydelse för samhället. Korten lyfter också frågor kring demokrati i ditt vardagsliv.

Det finns tre kategorier, som gör det möjligt att samtala om demokrati på olika sätt:

Prata om fakta - diskutera demokratins framväxt.

Rollspel om demokrati - interaktiva övningar om demokrati.

Demokratiska dilemman - kniviga frågor om demokrati.

Använd korten så här

Korten kan användas i en replokal, fem minuter innan ett band ska börja repa, eller under en lektion i ett klassrum på en folkhögskola. De kan användas vid ett enda tillfälle eller flera. Det går att dra ett enda kort eller ta dem i tur och ordning. Det är inte krångligt utan bildande, kul och lite utmanande. 

Välj en kategori och vänd på kortet, läs och lös uppgiften. Satsa på det som passar utifrån humör, tillfälle och ambition. 

Som stöd finns Demokratins grunder, ett blad som sammanfattar vad demokrati handlar om. Vik upp och lägg fram bladet under samtalen. Här finns också tips för hur demokratiska samtal kan föras.

Skriv ut korten själv

Ladda ned demokratikorten här och demokratibladet här. Skriv sedan ut dem på dubbelsidiga A4 (välj gärna ett tjockare papper). Klipp ut korten. Sortera i kategorier och kör!