Doktor i sociologi

Daniel Lindvall

"Folkstyret i rädslans tid"

Bakgrund: Doktor i sociologi. Har arbetat internationellt för EU och utrikesdepartementet, men framför allt med demokratifrågor på Regeringskansliet som kansliråd. Huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning. Författare till boken Folkstyret i rädslans tid.

Pratar om: Auktoritär populism. Om klimatförändringarnas påverkan på demokratin. Samhällsoron som en demokratiutmaning. Lokaldemokratin som en lösning globala demokratiutmaningar.

(Bild från Dagens Arena)