Läkare, grundare stiftelsen spinalis

Claes Hultling

"Lika vård för alla är en chimär"

Bakgrund: Legitimerad läkare, docent vid Karolinska Institutet. Entreprenör. Startade Stiftelsen Spinalis 1992 för att hjälpa mina olycksbröder och olyckssystrar till ett bättre liv. Bröt nacken i en dykolycka den 31 maj 1984 och arbetade då som narkosläkare på Karolinska sjukhuset. Gift. Pappa till Emil, som är det första barnet i världen att födas med en ryggmärgsskadad pappa. Startat en ryggmärgsskadeklinik i Gaborone i Botswana och en i Windhoek i Namibia. Varit professor på Stanford University i Palo Alto i Kalifornien 2009-2010. Politiskt aktiv sedan 1970.

Pratar om: Segregation och utanförskap i skolor är av ondo. Ökade klassklyftor är ett bekymmer. Lika vård för alla är en chimär. Även om tillgängligheten 2018 snarare mer beror på kontakter än av pengar. Problemet med att göra politiken intressant, spännande och engagerande. Det ska rocka fett att få vara med i en demokratisk process. 

Varje ung människa måste bibringas kunskap om att demokratins hörnpelare förutsätter att man utövar sin rätt genom att rösta och påverka och reagera mot orättfärdigheter och orättvisor. 

(Foto: SR Foto)