VD Vetenskapsförlaget Fri Tanke, ordförande Humanisterna i Sverige

Christer Sturmark

”Om kunskapen och dess fiender”

Bakgrund: Förlagschef och bokförläggare på Fri Tanke förlag, som ger ut litteratur i upplysningstraditionens anda. Ordförande för Humanisterna i Sverige sedan 2005. 

Pratar om: Kunskapssyn, relativism, alternativa fakta, kritiskt tänkande. Upplysning.

Bra på:  Att bemöta icke-vetenskapliga resonemang.

(Foto: Peter Knutson)