Musiker, artist och ungdomsstrateg

Carlos Ayla

"Om antirasism"

Pratar om: Om ungas egenmakt och organisering.

Bra på: Workshopar och föreläsning för unga.