Tidigare Sida, utbildningsminister, Sveriges ambassadör i Tyskland, författare

Carl Tham

”Hur kan demokratin ges kraft?”

Bakgrund: Tidigare chef för Sida, utbildningsminister och Sveriges ambassadör i Tyskland. Författare till När tiden vänder, Berliner Republik, Ett kulturlyft för Sverige, Nyliberalismens triumf och fiasko.

Pratar om: “Att försvara demokratin idag handlar om att pressa tillbaka de ekonomiska krafternas herravälde, att uppnå en ny balans mellan kapital och demokrati.”

(Bild från Global utmaning)