pedagog och utbildningsansvarig Teskedsorden

Camilla Rehn

"Tankar och känslor kring mänskliga rättigheter"

Bakgrund: Lång erfarenhet från Riksdagsförvaltningen som samordnare för riksdagens pedagogiska verksamhet mot skolor, bland annat Demokrativerkstaden (för årskurs 7-9).

Pratar om: 

  • Grunderna i vår demokrati. Vad står det egentligen i lagarna som styr hur vår demokrati fungerar, och hur ser verkligheten ut?
  • Skolans värdegrund och demokratiuppdrag.
  • Teskedsordens projekt, bland annat workshops om civilkurage, jämställdhet och antirasism.

Arbetar för: Teskedsorden

(Foto: Lars-Erik Angeklint)