F.d. generalsekreterare Diakonia och teolog

Bo Forsberg

"Hela biståndet bygger på att det finns en rik värld och en fattig värld. Men så ser inte världen ut längre."

Bakgrund: Generalsekreterare för Diakonia. 

Pratar om: Bistånd i förändring.

Budskap: "...alla människor är skapade som Guds avbild och har därmed lika värde. Vi kan inte göra åtskillnad på människor, oavsett kön, religion, etnicitet och sexuell läggning."

Bra på: Tro och medmänsklighet som utgångspunkt för bistånd.

(Foto: Martina Holmberg)