Journalist, radiokorrespondent, författare

Bengt Lindroth

"Väljarnas hämnd"

Bakgrund: Korrespondent i Finland, Baltikum och Norden för SR. Författare till Härlig är Norden och Väljarnas hämnd –populism och nationalism i Norden.

Pratar om: Hur demokrati och politik fungerar – och historiskt fungerat – i de nordiska länderna. Nordiskt samhälle, politik och kultur i förhållande till Europa och övriga världen. Sverige i förhållande till övriga Norden. Vad är det för speciellt med Norden? – om svensk och nordisk demokrati i Europa.

(Bild från Wikipedia)