VD Filmhuset

Anna Serner

"Lyckat jämställdhetsarbete i praktiken"

Bakgrund: Jurist. Tidigare VD Reklamförbundet och Tidningsutgivarna.

Pratar om: Ett lyckat jämställdhetsarbete – så går det till.
Vad händer med kvaliteten när kulturen strävar efter jämställdhet och mångfald? Jämlikhet och film.

(Egen bild)