FÖRFATTARE, JOURNALIST, FÖRELÄSARE, DEBATTÖR

Anna-Lena Lodenius

"Vi lever i en tid då vår vilja att göra gott pressas hårt, och då det är viktigare än någonsin att veta vad vi gör och varför"

Bakgrund: Grävande journalist som skrivit ett femtontal böcker om våldsbejakande extremism och politiska ytterkanter, även arbetat med globalisering, minoriteters rättigheter och migrationsfrågor.

Pratar om: Extrema politiska rörelser, deras våld och hur de hotar demokratin.

Bra på: Att förklara och berätta om svåra saker på ett lätt och engagerande sätt, och en förmåga att ledigt röra sig mellan faktafördjupning, konkreta exempel och dagsaktuella frågor.

(Egen bild)