Författare, journalist

Anna Bornstein

"Demokratin mognar inifrån"

Bakgrund: Lång erfarenhet som skribent till SvDs Idagsida om existentiella perspektiv. Initiativtagare till Drömmen om det goda, med över 20 års erfarenhet av att väva in stillhetsstunder i förskolan och skolan. Har skrivit ett dussintal böcker, den senaste: Stillhet i förskola och skola, steg för steg (Dana förlag). 

Pratar om: Kopplar demokratins uttryck i samhället till människan själv. Ingen undervisning om det inre människovärdet blir verklig om vi inte har kontakt med den delen av oss själva där värdet finns.

Budskap: "Vi behöver öva oss att kliva tillbaka från yttre attribut och prestationer, och bara vara, uppleva oss själva som vi är, innan vi kan möta andra bortom rollerna och och uppleva deras människovärde."

Bra på: Att beskriva hur innerlighet och demokrati hänger ihop genom egen modell med mängder av enkla teman, praktiska övningar, korta reflektioner och enkla exempel.

(Foto: Anders Rosenberg)