Författare, samhällsdebattör, tid. politiker och generalsekreterare Röda Korset

Anders Wijkman

"Den förbannade kortsiktigheten"

Bakgrund: Författare och samhällsdebattör och tidigare politiker, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen,  biträdande generalsekreterare i FN och policy director i FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Nu ordförande i Romklubben.

Pratar om: Ekonomisk tillväxt är självklart viktigt - i dagens läge inte minst för fattiga länder. Men en tillväxt som förstör skogar, odlingsmark och färskvatten är" “oekonomisk”, nyttan är mindre än den skada som vållas. Kvartalskapitalismen förstör planeten.

(Bild från Upphandling 24)