Docent i Statskunskap, nationell samordnare, ordf. kommunfullmäktige

Agnetha Blom

"Demokrati är en passion"

Bakgrund: Agneta Blom har haft många tunga uppdrag: Regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterad brottslighet. Vice rektor på Örebro universitet. Och nu universitetslektor och ordförande i kommunfullmäktige i Örebro. 

Pratar om:  Att förebygga hot och annan otillbörlig påverkan genom att öka insikterna om demokratins fundament. Hur att stärka tilltron till demokrati.

Budskap: "I handling kan vi verka för att stärka och utveckla demokratin."

Bra på: Att inspirera ungdomar.