Sveriges studieförbund involverar årligen 1,7 miljoner människor i olika verksamheter i Sverige.

Sveriges folkhögskolor finns runtom hela landet.

I bägge organisationers uppdrag ingår att värna om demokratin.