Vi måste prata. Nu. Samtala med varandra om utanförskap och innanförskap. Om stad och land. Om segregation. Varför? Därför att allt fler känner sig utanför. Allt fler känner oro inför framtiden. Många lockas av auktoritära värderingar.

Demokratin är hotad. Det vi tagit för givet kan försvinna snabbare än vi anar. Auktoritära krafter manipulerar åsikter och skapar filterbubblor där alla människors lika värde inte längre gäller. Förtroendet för samhället och för andra människor minskar. Känslan av ”vi och dom” breder ut sig.

Därför måste vi prata. Hur vill vi att vårt samhälle ska fungera i framtiden? Hur ska vi leva tillsammans? Hur ska vi klara klimat och hållbarhet? Hur ska vi få demokratin att fungera? Vi kan inte tiga inför risker och utmaningar. Vi måste prata – om demokrati och bildning, om gemenskap och alla de möjligheter som vi har i vårt land.
Vi måste börja. #ViMåstePrata. Nu!