Bok
Handbok för demokrater Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?
utgiven av Natur & Kultur i maj 2018.
Redaktörer är Ola Larsmo, Sverker Sörlin och Elisabeth Åsbrink. Ett 20-tal namnkunniga författare, debattörer och engagerade medborgare medverkar.

Demokratitalare
Alla demokratitalare finns här. Tillsammans ska ett hundratal finns författare, forskare, föreläsare, kulturpersonligheter och andra namnkunniga inom samhälls- och kulturliv resa runt i landet som talare och inspiratörer för att resonera kring demokratins ställning och mana till ett fördjupat engagemang.

Digital dialog
Facebook: https://www.facebook.com/vimasteprataomdemokrati/
Podcasten #ViMåstePrata (kommer i höst).
En online-baserad demokratiskola inspirerad av den digitala demokratiskola som En Marche i Frankrike driver (kommer i höst).