Demokratin är hotad. Dialog är nödvändig för att bemöta hotet. I mitten av oktober 2017 ägde ett möte rum hemma hos Hédi Fried – överlevande från Auschwitz – där Sverker Sörlin, Elisabeth Åsbrink, Kristina Persson och Per Ödling deltog. Diskussionerna blev avgörande för att detta initiativ skulle ta fart. Vi hade dessförinnan träffats under ett halvårs tid i olika konstellationer och publicerat en artikel den 3 oktober på DN Debatt.

Nu bestämde vi oss för att göra två saker: Att undersöka om det skulle gå att få med Studieförbunden i Samverkan och Sveriges folkhögskolor för en gemensam mobilisering till demokratins försvar samt ge ut en bok, som skulle kunna betecknas som en” svensk Snyder”, d.v.s. Timothy Snyders lilla handbok ”Om Tyranni”. Vårt erbjudande till Folkbildningen var att vi skulle identifiera och ansluta ca 150 författare, opinionsbildare och kulturpersoner som resurspersoner.

Initiativen föll väl ut. I skrivande stund uppgår nätverket till ett hundratal personer som ställer sig bakom #ViMåstePrata och som är beredda att föreläsa och samtala om olika aspekter av demokratin. På listan finns exempelvis personer som författaren Po Tidholm, Jocke Kellokumpo från FolketsHus och Parker, Proventus VD Daniel Sachs och kulturprofiler som Lena Endre och Stina Oscarsson.

Projektet riktar sig framåt. Demokratin måste ständigt värnas och utvecklas med sin tid. Därför är både lokala och offentliga samtal lika viktiga. Såväl digitala som “analoga” forum. Med projektet vill vi skapa mötesplatser för dialog, överallt där debatterna utspelar sig. Kunskap är grundläggande för samhällsbygget, men vi lever i en tid av fakenews, filterbubblor och polarisering. I stället för fördjupning, lyssnade och förståelse ställer sig människor mot varandra. Det sprids förenklade “sanningar” och klyftorna mellan samhällsgrupper ökar.

#ViMåstePrata handlar om att möten och dialog är avgörande för att demokratin ska överleva. Vi måste börja prata med varandra och mötas kring de utmaningar vi har i samhället i dag för att kunna leva tillsammans.

Att faktiskt möta andras verkligheter leder till förståelse och tolerans. #ViMåstePrata vill bemöta känslan av utanförskap och skapa delaktig genom bildning och dialog.

Det övergripande syftet med #ViMåstePrata är att värna vår hotade demokrati och verka för tolerans genom möten, samtal och dialog. Vi behöver varandra. Bara tillsammans kan vi bygga ett inkluderande samhälle.