Bakgrund & syfte

Demokratin är hotad. Dialog är nödvändig för att bemöta hotet. Därför har Hédi Fried – överlevande från Auschwitz – startat detta initiativ tillsammans med Sverker Sörlin, Elisabeth Åsbrink och Kristina Persson.
Sedan har Svenska Pen, Studieförbunden i Samverkan och Sveriges folkhögskolor anslutit sig och därefter även ett hundratal författare, opinionsbildare och kulturpersoner.

Projektet riktar sig framåt. Demokratin måste ständigt värnas och utvecklas med sin tid. Därför är både lokala och offentliga samtal lika viktiga. Såväl digitala som “analoga” forum. Med projektet vill vi skapa mötesplatser för dialog, överallt där debatterna utspelar sig.
Kunskap är grundläggande för samhällsbygget, men vi lever i en tid av fakenews, filterbubblor och polarisering. I stället för fördjupning, lyssnade och förståelse ställer sig människor mot varandra. Det sprids förenklade “sanningar” och klyftorna mellan samhällsgrupper ökar.
#ViMåstePrata handlar om att möten och dialog är avgörande för att demokratin ska överleva. Vi måste börja prata med varandra och mötas kring de utmaningar vi har i samhället i dag för att kunna leva tillsammans.

Att faktiskt möta andras verkligheter leder till förståelse och tolerans. #ViMåstePrata vill bemöta känslan av utanförskap och skapa delaktig genom bildning och dialog.

Det övergripande syftet med #ViMåstePrata är att värna vår hotade demokrati och verka för tolerans genom möten, samtal och dialog. Vi behöver varandra. Bara tillsammans kan vi bygga ett inkluderande samhälle.

2 reaktioner till “Bakgrund & syfte

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *