Nu är det dags att skapa möten och samtal kring demokrati. Folkhögskolor och studieförbund kan boka demokrati-talare (fler tillkommer) och i början av april kommer en bok med samtalsfrågor som kan användas som underlag för studiecirklar, samtal och möten. Inspireras av filmen. Vad tycker du att #ViMåstePrata om?


Prata! Vi kan inte tiga inför risker och utmaningar. Vi måste prata om demokrati, gemenskap och alla de möjligheter som vi har i vårt land.

VAD KAN DU GÖRA?

VI STÅR BAKOM #VIMÅSTEPRATA: